Apres ski party na afloop van Kamerik Proeft Kersteditie