Beheer en bestuur De Schulenburch

Sporthal en zalencentrum De Schulenburch in Kamerik kent een lange geschiedenis. De accommodatie werd in de periode 1969/1970 gebouwd als dorpshuis. Er was ruimte voor toneel, gymnastiek, vergaderingen en feesten. Ook werd een ruimte ingericht voor de bibliotheek die nog steeds huurder is. Aan de noordzijde werd de brandweergarage aangebouwd. Met recht een compleet dorpshuis voor Kamerik.

 

Het dorpshuis kreeg toen ook de naam na het uitschrijven van een lokale wedstrijd. Mevrouw Aarssen bedacht De Schulenburch. De naam verwijst naar een conflict dat de bewoners van de polder Kamerik-Mijzijde in 1521 hadden met de Schulenburgers. Het zou een deel van de polder geweest zijn. De inwoners van die polder wilden een eigen bestuur hebben, maar dat is niet gebeurd.

Ontmoetingsplek

Met de naam De Schulenburch op de gevel groeide het dorpshuis uit tot een centrale ontmoetingsplek voor veel Kamerikers. In 1984 bouwde de gemeente tegen de achter(west)zijde van het dorpshuis een sporthal, inclusief een nieuwe horecaruimte als sportcafé. Van daaruit is direct zicht op de sporthal. Tegelijk werd aan de noordkant een eigen gebouw voor jeugdsociëteit De Bijn gebouwd, die daarvóór in de kelder van het dorpshuis een soosruimte had. De sporthal en De Bijn bleven eigendom van de gemeente. Er werd naast de vereniging dorpshuis een overkoepelende stichting gevormd met de wethouder als voorzitter. De toenmalige horecaondernemer ging uit loondienst en werd zelfstandig ondernemer.

 

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd de Douane Harmonie Nederland een belangrijke vaste gebruiker/huurder van het pand. Jaarlijks (in oktober) houden zij een goodwill concert in De Schulenburch. En zo kwamen er de jaren erna nog meer vaste huurders/gebruikers bij.

 

In 2000 gingen de vereniging dorpshuis en de stichting van de gemeente op in één nieuwe stichting, die het totale multifunctionele centrum De Schulenburch is gaan exploiteren: Stichting tot Exploitatie van het Dorpshuis Kamerik. In 2003 en 2009 vonden diverse renovaties en verbouwingen plaats die ervoor zorgden dat De Schulenburch een modern sport- en zalencentrum is geworden. Het horecagedeelte en de zaalverhuur worden sinds 1999 door Dingeman den Hartog geëxploiteerd.

 

Om de (bestuurlijke) continuïteit van de Stichting tot Exploitatie van het Dorpshuis Kamerik de komende jaren te garanderen is het bestuur nog op zoek naar dorpsgenoten die interesse hebben in een bestuurlijke functie. Voor informatie over de taken en functies of aanmelden is Jan Zwaneveld, secretaris van het bestuur, bereikbaar via 06-53743573.